PROPOZICE

39. ročníku závodu v silničním běhu na 25 km

BRNĚNSKÁ PĚTADVACÍTKA
memoriál Jiřího Neřimy pro muže do 49 let

POŘADATEL:  Karel Fuksa, Karel Zadák, sportovní oddíl TRI LAMY 
TERMÍN:  Neděle 17. září 2006. start v 11,00 hodin. Sobota 16. září 2006, start v 15,00 hodin.
MÍSTO: Tyršův stadion Sokola Žabovřesky "Pod lesem", ulice Jana Nečase l a.
PŘIHLÁŠKY: Nejpozději l hodinu před startem v kanceláři závodu při prezentaci (předběžné přihlášky nejsou nutné).
NOCLEHY: Pořadatel nezajišťuje.
PRESENTACE: V kanceláři závodu v místě startu v sobotu 17. 16. září 2006 v době od 12 do 14 do 10,30 hodin.
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
LIMIT:  2:45 hod.
KATEGORIE
A - muži do 39 let ročníky - 1967
B - muži 40 - 49 let ročníky 1966 -1957 
C - muži 50-59 let  ročníky 1956 - 1947 
D - muži nad 60 let  narozeni 1946 a dříve
E - ženy

PODMÍNKA STARTU: Za svůj zdravotní stav odpovídá sám závodník.

CENY: Zatím nejsou stanoveny. První závodník na obrátce obdrží cenu od spolupořadatele Sokola Jinačovice. Všichni, kdo závod dokončí, dostanou diplom s uvedeným časem. Jméno vítěze bude uvedeno na štítku věčně putovního poháru.

TRAŤ: Žabovřesky - Komín - Bystrc - Kníničky - Rozdrojovice - Jinačovice a zpět. Trať je úředně změřena. Tvoří ji převážně silnice s asfaltovým povrchem. (viz podrobný popis)

UPOZORNĚNÍ: Závod se koná za plného silničního provozu, závodníci jsou povinni dodržovat příslušná pravidla a řídit se pokyny dopravní obsluhy policie a pořadatelů. Všichni startují na vlastní nebezpečí! Doporučujeme nastudování průběhu trasy.

OBČERSTVENÍ: V souladu s pravidly budou dvě občerstvovací stanice na trati, další bude v cíli závodu. (viz popis trati)

STARTOVNÍ ČÍSLA: Musí být viditelně umístěna podle pokynů rozhodčích po celou dobu závodu. 

STARTOVNÉ: Činí 70,- Kč (na částečnou úhradu občerstvení a organizačních nákladů), hradí se při presentaci. Závodníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace.

PROTESTY: Podávají se řediteli závodu do 30 minut po doběhnutí posledního závodníka, s vkladem 100,- Kč. Při zamítnutí protestu vklad propadá.

ORGANIZAČNÍ POKYNY: Šatny a umývárny se sprchami jsou v areálu stadionu. Lékařské a zdravotnické zabezpečení bude na stadionu i na trati.

Karel Fuksa, ředitel závodu

Karel Zadák, organizátor

    

sportovní oddíl TRI LAMY

Vyhotovil: Ing. Svatopluk Sedláček, mailto:ssedlacek@volny.cz Hlavní stránka o brněnské 25K Aktuálně o letošní brněnské 25